Program ini merupakan alternatif @ peluang kedua kepada warga Bumiputera yang tidak mendapat tempat di IPTA untuk meneruskan pengajian ke peringkat Diploma.

Beberapa kelebihan Program Usahasama UiTM:
1. Silibus & system peperiksaan sama seperti di UiTM.
2. Tenaga pengajar yang diikitiraf oleh UiTM.
3. Diploma dan traskrip juga dari UiTM.
4. Pelajar bakal mengikuti konvokesyen di Kampus UiTM.
5. Bantuan pembiayaan pinjaman PTPTN.
6. Golongan B40 dan berdaftar dalam system E-Kasih layak mendapat insentif 50% dari yuran pengajian.
7. Bayaran yuran hanya RM150 sahaja untuk Pra-Diploma Perdagangan.

Syarat kelayakan:
Pra-Diploma
Sekurang-kurangnya 3 kredit dalam SPM termasuk BM, 
Lulus BI, Math dan Sejarah (Mula diguna pakai 2013)

Diploma
Sekurang-kurangnya 5 kredit dalam SPM termasuk BM, BI dan MATH,
Lulus Sejarah (Mula diguna pakai 2013)